9 mar 2010

Zbylut Grzywacz


Ukazały się nowe publikację poświęcone zmarłemu przed kilku laty wybitnemu malarzowi Zbylutowi Grzywaczowi.


Zbylut Grzywacz był malarzem bardzo świadomie żyjącym w swoich czasach. Właściwie to te czasy były wyzwaniem rzuconym artyście. Jego sztuka była kryptogramem patriotyzmu, który w sobie nosił. Był to patriotyzm partyzancki, śmiały, stawiający go w rzędzie z Grottgerem i Malczewskim.

Zaangażowany w działalność ugrupowania artystycznego Wprost, malarstwo postrzegał jako misję.

Dopiero w wolnej Polsce zrzucił "płaszcz Konrada", jak powiedział w jednej z rozmów przestał służyć m a l a r s t w e m, a zaczął służyć m a l a r s t w u.


W życiu prywatnym miał jeszcze jedną , arcyciekawą pasję - kolekcjonował skamieniałości, utworzył jeden z najlepszych w Polsce zbiorów paleontologicznych.__________________________________________________________________

"Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 7-8 maja 2009"

pod redakcją Joanny Bonieckiej


"Zbylut Grzywacz. Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce"

pod redakcją Tadeusza Nyczka


11 marca 2010 w Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się spotkanie promocyjne dotyczące publikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz