15 mar 2010

Wojciech Sadley w Muzeum w Lublinie

Wojciech Sadley - wieloletni profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarz, scenograf. Artysta osobny. Pracujący na przekór czasom i trendom, według własnego rytmu i zgodnie z własnymi kryteriami.

Na otwartej niedawno na Zamku w Lublinie wystawie pokazuje cykle zatytułowane "Całuny " i "Wizerunki".

Całun jest najpełniejszym materialnym świadectwem Boga. Najbardziej lakonicznym zapisem Pasji. Krótkim i treściwym. Skruszałe z czasem płótno z Cieniem Boga , sygnał streszczający księgi ewangeliczne.

W pracach Sadleya jest transcendentalna moc oswajania tego, co Nieziemskie.  Artysta stosuje różne materiały, łączy tekstury, zestawia barwy kontrastem uderzając w nasze skojarzenia. Purpura krwi, szary kurz, bladość. Jest w tych wyborach jakaś cielesna dosłowność w służbie duchowości. Uderza celowo obrana szorstkość materiału, jego nieszlachetność. Sadley wybiera zwykłe materiały, by mówić o tym co niezwykłe.

 Te prace raczej można odczuwać, dystansować się do nich, a potem zbliżać, reagujac na magnetyczną moc skrywanej w nich Tajemnicy.

Mało jest współcześnie prawdziwej, głębokiej sztuki religijnej. Piękna wystawa na ten czas.

Wojciech Sadley, Całuny i Wizerunki,
Muzeum Lubelskie -Zamek 
do 26.04.2010

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz