17 mar 2010

Jean Clair - Kryzys muzeów


Szanowni Państwo,
polecam lekturę tej niewielkiej książeczki. 
Jean Clair to jeden z czterdziestu wielkich współczesnej Francji, członek Académie française. Był głównym kuratorem setnego biennale weneckiego, zawdzięczamy mu także opracowanie katalogu dzieł Balthusa. 
"Kryzys muzeów" to esej napisany jako reakcja na podpisaną przez francuskiego Ministra Kultury umowę utworzenia Luwru-bis w Abu Dhabi. Wyraz protestu elit intelektualnych Francji przeciwko komercjalizacji dziedzictwa narodowego. 
To pasjonujący zapis tego , co dla autora było źródłem artystycznych fascynacji, ale przede wszystkim arcyciekawy szkic o tym, czy muzea są , a czym powinny być. 

Współczesne muzea- te prężnie działające- to paradoksalnie ofiary merkantylnego podejścia. Stają się supermarketami sztuki, sprawnymi przedsiębiorstwami dbającymi głownie o bilans handlowy. 

Jean Clair pyta właściwie o zobowiązanie jakie ma państwo wobec swojego dziedzictwa kultury materialnej ale i obywateli- obecnych i przyszłych.  Zobowiązanie niedotrzymane przez obranie logiki supermarketu. Lektura obowiązkowa dla decydentów. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz