20 mar 2009

Ikony w Muzeum Archidiecezjalnym

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
WE WROCŁAWIU
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa
MARLENY NIZIO

od 25 marca 2009
Muzeum Archidiecezjalne, Pl. Katedralny 16

Czym jest ikona dziś? To pytanie, na które próbę odpowiedzi stanowi twórczość Marleny Nizio.

Malarstwo Marleny Nizio wyrasta z tradycji wielowiekowej. Polski obszar kulturowy to wciąż istniejąca przestrzeń zetknięcia się Wschodu i Zachodu. Ta wyjątkowość terytorialna sprawia, że sztuka rodzimych artystów zakorzeniona w sakralnej malarskiej tradycji staje się szczególnie chłonnym nośnikiem znaczeń. Dowodem na to jest twórczość profesora Jerzego Nowosielskiego , malarza ale i teologa , artysty , który literalnie na powierzchni obrazu połączył dwa najważniejsze źródła sztuki sakralnej europejskiej , zestawił spuściznę Giotta i bizantystów. Marlena Nizio wywodzi się z kręgu profesora Nowosielskiego. Studiowała w prowadzonej przez niego pracowni na Akademii Sztuk Pięknych.

Ślad Mistrza pozostaje obecny w jej twórczości , jest jak świadectwo wierności pewnym założeniom. A głównym z tych postulatów jest poszukiwanie malarskiej prawdy . Ta prawda to przekaz treści ikonograficznej transponowany na malarski język artystki. Elementy tego języka to surowość, hieratyczność, uproszczenie , powiedziałabym zuchwałość koloru.

W malarstwie Marleny Nizio jest szczery entuzjazm, jest zachwyt , jest i trwoga. To całe spektrum odczuć właściwych tak religijnemu przeżywaniu jak i spotkaniu ze sztuką. Autorka nasyca swoje obrazy własnym kolorytem , nadaje im własną osobowość, której główną cechą jest umiejętność zachwytu. Ta zdolność wyrasta z wrażliwości, polega na dostrzeżeniu piękna, nazwaniu go własnym – malarskim językiem i pokazania go innym.

Sprawa formy dotyczy odwiecznego zadania artysty jakim jest poszukiwanie piękna. To piękno jest w obrazach Marleny Nizio niebanalne. Nie polega na doskonałości , ale wyrasta z prawdy. Stąd w malarstwie artystki spontaniczność gestu malarskiego, stąd ślady pędzla zamiast akademickiego fini , stąd śmiały , szeroki dukt pędzla skrótowo traktującego przedstawienia.

Obrazy Marleny Nizio powstają jak wotum , z frenetycznego zachwytu nad tematem. W swoich ikonach artystka przekłada na współczesny sposób obrazowania temat wielowiekowy. Współczesną formą ożywia i tłumaczy treść. Artystka odważnie staje w rzędzie pracowitych „pisacieli” ikon zapoczątkowanym według tradycji przez Świętego Łukasza Ewangelistę.

Stając przed świętymi Wizerunkami, jak szczególnie dla autorki ważnym obrazie Chrystusa otrzymujemy moment wniknięcia w tajemnicę ewangeliczną. Dla wrażliwego odbiorcy to moment Spotkania , gdy odbiór sztuki traci swój charakter chłodnej analizy zyskując szansę stania się natchnioną modlitwą. Bo, jak napisał Norwid piękno to „kształt miłości” która ma moc zbawienia.
Justyna Napiórkowska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz