18 lut 2009

Prestiż pozowany - o sztuce portretu w TVP2

Prestiż pozowany : czyli o sztuce portretu to temat porannej rozmowy w telewizyjnym Pytaniu na śniadanie w czwartek 19 lutego ( TVP 2 po 9.30 ).

Czy obecnie można mówić o renesansie portretu? Myślę, że w na przestrzeni stuleci Polacy nie zatracili zainteresowania w portretach. Konterfekt w Polsce szlacheckiej miał mówić o prestiżu rodu. Możnowładcy w portretach mieli zapisaną historię rodu. Z czasem pojawiły się reprezentacyjne portrety przedstawicieli burżuazji. Ich cel był zawsze jawnie ukazany – zawrzeć w przedstawieniu portretowanego także informacje o jego pasjach, zasobności czy charakterze.

Czym różnią się współcześnie powstające portrety? Myślę , że obecnie osiągamy punkt równowagi między tym, co portret mówi o portretowanym, a co o portretującym. Nie chodzi dziś oczywiście tylko o przedstawienie osoby, ale także o ujawnienie rysu malarza. Portret współcześnie - to dwie osobowości połączone na jednym płótnie. To nie tylko przedstawienie osoby, ale także portret osobowości artystycznej malarza.

W końcu wybór malarza wykonującego portret świadczy o guście i wrażliwości portretowanego, którego malarz musi "odczytać" na swój sposób, ukazując na płótnie swoją prawdę o nim.

na zdjęciu obraz profesora Antoniego Fałata

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz